Nên dùng gì cơ bản nhất để có thể chăm da?

𝗞𝗵𝗶 𝗺𝗼̣𝗶 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 đ𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗮̀𝗻 𝘁𝗮́𝗻 𝘃𝗲̂̀ đ𝗼̣̂ 𝘁𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗹𝘆́ 𝘁𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 đ𝗲̂̉ 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝗱𝗮, 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗲𝗺 𝗕𝘆 đ𝗮̃ 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝗸𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗸𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗱𝘂̛𝗼̛̃𝗻𝗴 𝗱𝗮 𝗰𝗮̀𝗻𝗴 𝘀𝗼̛́𝗺 𝗰𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗼̂́𝘁, bởi…

Read more

Các loại toner nhà Guby

Tắm mát cho da bằng toner 🌿 Trong các bước dưỡng da, nếu hông có bước toner chắc chắn sẽ không đủ pH để làn da hấp thụ dưỡng chất hiệu…

Read more